od: 2006-10-10
suma odsłon: 1999463
ostatnia edycja treści:
2020-07-06 09:15:10

Zamówienie publiczne

data:2008-09-26
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:BK/P-1/08
rodzaj:usługi
tryb:zapytanie ofertowe
przedmiot: Badanie sprawozdania finansowego
RADA NADZORCZA
Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o.
ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń
ogłasza nabór ofert na:
„Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.”

Termin wykonania zamówienia: 28.02.2009 r.

W postępowaniu mogą brać udział podmioty posiadające stosowne do obowiązujących przepisów, uprawnienia do badań sprawozdań finansowych.
Informacji o Spółce udziela:
Honorata Ikiert – Kierownik Działu Finansowo-Księgowego; tel. 056 63 98 152
Oferty powinny zawierać:
- aktualny wypis z rejestru handlowego
- dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia
- proponowana cenę za badanie sprawozdania finansowego
- referencje.

Oferty należy dostarczyć do sekretariatu Spółki osobiście lub pocztą
do dnia 10.10. 2008 r. do godz. 13:00.

W postępowaniu nie znajdują zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2008-09-26 14:18
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2008-09-26 14:18
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-10-14 13:32
Ilość odsłon: 940
Repozytorium zmian
drukuj