od: 2006-10-10
suma odsłon: 1995228
ostatnia edycja treści:
2020-07-01 08:04:04

Zamówienie publiczne

data:2008-10-24
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:UT/ZP-21/08
rodzaj:usługi
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługę transportu odpadów - ziemi


Dnia 14/10/2008 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi transportu  odpadów - dostawa ziemi.


Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych – u.P.z.p. ( tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 , poz.1655) w imieniu Zamawiającego zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Oferta złożona przez firmę:
Usługi Sprzętowo – Transportowe REMIKOP, Paweł Zieliński,
ul. Kościuszki 51a/14
87-100 Toruń
została uznana za najkorzystniejszą. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium ocen ofert opisanym w siwz.
II lokatę otrzymała oferta złożona przez:
GTW DREKAR – Paweł Kasiarz
Tczew Rokitki, ul. Tczewska 6
63-110 Tczew.
Oferta otrzymała 31,25 pkt.

Liczba złożonych ofert – 2
Oferty odrzucone – brak
Wykonawcy wykluczeni – brak

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2008-10-24 13:02
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2008-10-24 13:02
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-11-03 13:57
Ilość odsłon: 654
Repozytorium zmian
drukuj