Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4415491
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2008-10-31
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:AZ/ZP-24/08
rodzaj:usługi
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty na zimowe utrzymanie ulic, placów i chodnikówDnia 15/10/2008 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi zimowego utrzymania ulic, placów i chodników mechanicznie i ręcznie.


Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych – u.P.z.p. ( tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 , poz.1655) w imieniu Zamawiającego zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Oferta złożona przez firmę AN-SPRZĄTANIE, ul. Gazowa 32, 87-100 Toruń
na zadanie I- Ręczne odśnieżanie i usuwanie oblodzeń część II – Rejno nr2 została uznana za najkorzystniejszą. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium ocen ofert opisanym w siwz.

Zadanie I , część I – Rejon nr1 – postępowanie w tej części unieważniono - art.93 ust1 pkt4).
Cena ofertyprzewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie zamówienia.

Liczba złożonych ofert – 1 na każdy rejon
Oferty odrzucone – brak
Wykonawcy wykluczeni – brak

Zadanie II – Mechaniczne odśnieżanie i usuwanie oblodzeń część II – rejon nr2.
Oferta złożona przez firmę AN-SPRZĄTANIE, ul. Gazowa 32, 87-100 Toruń
została uznana za najkorzystniejszą. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium ocen ofert opisanym w siwz.

Liczba złożonych ofert – 1
Oferty odrzucone – brak
Wykonawcy wykluczeni – brak
Zadanie II część I i III unieważnione - art.93 ust.1 pkt1) u.P.z.p. z powodu braku ofert.
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2008-10-31 11:38
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2008-10-31 11:38
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-11-13 10:06
Ilość odsłon: 965
Repozytorium zmian
drukuj