Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4671438
ostatnia edycja treści:
2024-06-18 10:32:47

Zamówienie publiczne

data:2008-11-04
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PK/ZP-26/08
rodzaj:dostaw
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty - dostawa pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych
Dnia 23.10.2008 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę pojemników z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów komunalnych

Liczba złożonych ofert - 3
Liczba ofert ważnych - 3
Wykonawcy wykluczeni - brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: OTTO (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Konduktorskiej 4.
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
II lokata: Firma „SULO” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łowickiej 50. Oferta otrzymała 92.34 pkt. zgodnie z kryterium oceny opisanym w siwz.
III lokata: Firma 4M Spółka Cywilna Marzanna Zięciak, Piotr Gałęski, Sławomir Kobiela, Robert Rabęda z siedzibą w Marcinowicach 41A. Oferta otrzymała 91.53 pkt. zgodnie z kryterium oceny opisanym w siwz.
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2008-11-04 14:11
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2008-11-04 14:11
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-11-21 12:02
Ilość odsłon: 941
Repozytorium zmian
drukuj