Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645245
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2008-11-04
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:SC/ZP-22/08
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty - samochód ciężarowy z zabudową kontenerową


Dnia 21.10.2008 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę samochodu ciężarowego z zabudową kontenerową.

Liczba złożonych ofert - 1
Liczba ofert ważnych - 1
Wykonawcy wykluczeni - brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: NIJHOF-WASSINK Sp. z o.o. z siedzibą
w Kutnie; ul. Holenderska 3 - Oddział w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Zakładowej 1.
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2008-11-04 14:15
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2008-11-04 14:15
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-11-19 14:36
Ilość odsłon: 974
Repozytorium zmian
drukuj