od: 2006-10-10
suma odsłon: 1995728
ostatnia edycja treści:
2020-07-06 09:15:10

Zamówienie publiczne

data:2008-11-26
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:RB/ZP-29/08
rodzaj:roboty budowlane
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty - remont nawierzchni placów

Dnia 27.10.2008 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Roboty budowlane – remont nawierzchni placów.

Liczba złożonych ofert - 1
Liczba ofert ważnych - 1
Wykonawcy wykluczeni - brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Polnej 113.
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2008-11-26 11:23
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2008-11-26 11:23
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-12-01 06:28
Ilość odsłon: 624
Repozytorium zmian
drukuj