od: 2006-10-10
suma odsłon: 1995993
ostatnia edycja treści:
2020-07-06 09:15:10

Zamówienie publiczne

data:2008-11-27
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:ŚCz/ZP-31/08
rodzaj:dostawa
tryb:zapytanie o cenę
przedmiot: Informacja o wyborze oferty - dostawa środków czystości
Dnia 04.11.2008 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę
Środków czystości.
Zaproszenie do składania ofert zostało skierowane do 5 wykonawców.
Liczba złożonych ofert - 2
Liczba ofert ważnych - 2
Wykonawcy wykluczeni – brak
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „MARGO” Zakład Pracy Chronionej Małgorzata Lewandowska-Szpak z siedzibą przy
ul. Krasińskiego 97 w Toruniu.
Uzasadnienie wyboru: Oferta zgodnie z zapisem siwz otrzymała 100 pkt.

II lokata – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ANDA” Andrzej Łuczak z siedzibą przy
ul. Radosnej 14 w Toruniu.
Oferta otrzymała 95.07 pkt.
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2008-11-27 14:40
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2008-11-27 14:40
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-12-11 14:01
Ilość odsłon: 653
Repozytorium zmian
drukuj