Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645212
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2008-12-05
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:KU/ZP-37/08
rodzaj:usługa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty - kompleksowe ubezpieczenie majątku Spółki

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o. w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.plDnia 24.11.2008 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę:

Kompleksowe ubezpieczenie majątku Spółki.

Liczba złożonych ofert - 1
Liczba ofert ważnych - 1
Wykonawcy wykluczeni - brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez: Konsorcjum UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Oddział w Toruniu; STU ERGO HESTIA S.A. Przedstawicielstwo w Toruniu z siedzibą przy ul. B. Głowackiego 2; 87-100 Toruń.
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2008-12-05 14:12
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2008-12-05 14:12
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-12-17 10:01
Ilość odsłon: 983
Repozytorium zmian
drukuj