od: 2006-10-10
suma odsłon: 1995882
ostatnia edycja treści:
2020-07-06 09:15:10

Zamówienie publiczne

data:2008-12-17
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PS/ZP-38/08
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty - płyny samochodowe

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl

Dnia 02.12.2008 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę płynów samochodowych.

Liczba złożonych ofert - 2
Liczba ofert ważnych - 1
Wykonawcy wykluczeni - 1

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: Petro-Oil Wielkopolskie Centrum Sprzedaży Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Budowlanych 3-5 w Baranowie; 62-081 Przeźmierowo.
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2008-12-17 08:04
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2008-12-17 08:04
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2009-01-05 13:39
Ilość odsłon: 629
Repozytorium zmian
drukuj