od: 2006-10-10
suma odsłon: 2012340
ostatnia edycja treści:
2020-08-07 11:58:41

Zamówienie publiczne

data:2008-12-17
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PP/ZP-22/08
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty na dostawę paliw płynnych

 

Dnia 21.10.2008 r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę paliw płynnych

Liczba złożonych ofert - 1

Liczba ofert ważnych -1

Wykonawcy wykluczeni - brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez AWIX-Oil Andrzej Kończalski z siedzibą w Toruniu przy ul. Na Zapleczu 20.

Uzasadnienie: Jedyna w tym postępowaniu oferta.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2008-12-17 10:09
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2008-12-17 10:09
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2009-01-05 13:39
Ilość odsłon: 606
Repozytorium zmian
drukuj