Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4671269
ostatnia edycja treści:
2024-06-18 10:32:47

Zamówienie publiczne

data:2008-12-18
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:FR/ZP-39/08
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty - farby, rozpuszczalniki i akcesoria malarskie
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o. w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl

Dnia 04.12.2008 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę: farby, rozpuszczalniki i akcesoria malarskie.

Pakiet I
Liczba złożonych ofert - 1
Liczba ofert ważnych - 1
Wykonawcy wykluczeni - brak
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: TROPS S.A. z siedziba przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 99; 87-100 Toruń.
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.

Pakiet II - unieważnienie
Liczba złożonych ofert - 1
Liczba ofert ważnych - brak
Wykonawcy wykluczeni - 1

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2008-12-18 12:41
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2008-12-18 12:41
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2009-01-05 13:40
Ilość odsłon: 948
Repozytorium zmian
drukuj