Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4671463
ostatnia edycja treści:
2024-06-18 10:32:47

Zamówienie publiczne

data:2009-01-06
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:OR/ZP-34/08
rodzaj:dostawa
tryb:zapytanie o cenę
przedmiot: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - odzież robocza

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o. w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl


Dnia 17.12.2008 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę:
Odzieży roboczej.
Zaproszenie do składania ofert zostało skierowane do 6 wykonawców.
Liczba złożonych ofert - 3
Liczba ofert ważnych - 3
Wykonawcy wykluczeni – brak
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „MARGO” Zakład Pracy Chronionej Małgorzata Lewandowska-Szpak z siedzibą w Toruniu przy ul. Krasińskiego 97.
Uzasadnienie wyboru: Oferta zgodnie z zapisem siwz otrzymała 100 pkt.

II lokata – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „VIKOM” z siedzibą w Ostrzeszowie przy ul. Kolejowej 50.
Oferta otrzymała 95.52 pkt.
III lokata – P.P.H.U. „BARTAS BIS” Wioletta Skórzewska z siedzibą w Toruniu przy ul. Wyszyńskiego 19.
Oferta otrzymała 90.09 pkt.


Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2009-01-06 14:16
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2009-01-06 14:16
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2009-01-26 09:42
Ilość odsłon: 1504
Repozytorium zmian
drukuj