od: 2006-10-10
suma odsłon: 1996057
ostatnia edycja treści:
2020-07-06 09:15:10

Zamówienie publiczne

data:2009-01-27
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:UP/ZP-02/09
rodzaj:usługa
tryb:zapytanie o cenę
przedmiot: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: usługa drukowania - drukowanie formularzy
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o. w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl


Dnia 14.01.2009 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na usługę:
Drukowanie – druk formularzy.
Zaproszenie do składania ofert zostało skierowane do 8 wykonawców.
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Drukarnię „OPTIMA” s. c. Balicka Agnieszka, Balicki Wojciech z siedzibą w Toruniu przy ul. Urodzajnej 4.
Uzasadnienie wyboru: Oferta zgodnie z zapisem siwz otrzymała 100 pkt. Najtańsza oferta w tym postępowaniu.

II lokata – Firma ED s. c. Edmund Adamski, Patrycjusz Adamski z siedzibą w Toruniu przy
ul. Świerkowej 2
Oferta otrzymała 82.42 pkt. zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
Liczba złożonych ofert - 3
Wykonawcy wykluczeni – brak
Oferty odrzucone - 1
Agencja Reklamowa GALL s. c. P. Zasuwa, L. Milewski z siedzibą w Toruniu przy ul. Kościuszki 41/47 .
Art. 89 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca nie wycenił asortymentu opisanego w pkt. 4 (poz. Druk A6) w zał. nr 4 do siwz wobec powyższego Zamawiający nie może zweryfikować poprawności obliczenia ceny ofertowej. Cena oferty zawiera błąd, którego Zamawiający nie może poprawić wobec powyższego oferta Wykonawcy została odrzucona.


Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2009-01-27 08:36
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2009-01-27 08:36
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2009-02-04 13:57
Ilość odsłon: 833
Repozytorium zmian
drukuj