od: 2006-10-10
suma odsłon: 2012272
ostatnia edycja treści:
2020-08-07 11:58:41

Zamówienie publiczne

data:2009-01-29
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:TT/ZP-01/09
rodzaj:dostawa
tryb:zapytanie o cenę
przedmiot: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa tuszy, tonerów i akcesoriów komputerowych

 


Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o. w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl


Dnia 20.01.2009 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę:
Tuszy, tonerów oraz akcesoriów komputerowych.
Zaproszenie do składania ofert zostało skierowane do 5 wykonawców.
Liczba złożonych ofert - 3
Wykonawcy wykluczeni – brak
Oferty odrzucone - brak
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę M@K Sp. z o.o. siedzibą w Toruniu przy ul. Kozackiej 3.
Uzasadnienie wyboru: Oferta zgodnie z zapisem siwz otrzymała 100 pkt. Najtańsza oferta w tym postępowaniu.

II lokata – Firma Handlowo-Usługowa COMCON Stanisław Konieczny z siedzibą w Toruniu przy
ul. Czarlińskiego 19.
Oferta otrzymała 98.24 pkt. zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.

III lokata – „BIUROMAX” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul. Polnej 90.
Oferta otrzymała 97.74 pkt. zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2009-01-29 13:58
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2009-01-29 13:58
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2009-02-11 12:29
Ilość odsłon: 592
Repozytorium zmian
drukuj