Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645164
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2009-02-17
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:AP/ZP-04/09
rodzaj:dostawa
tryb:zapytanie o cenę
przedmiot: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyroby biurowe

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl


Dnia 04.02.2009 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę:
Wyrobów biurowych.
Zaproszenie do składania ofert zostało skierowane do 5 wykonawców.
Liczba złożonych ofert - 3
Wykonawcy wykluczeni – brak
Oferty odrzucone - brak
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez M@K Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy
ul. Kozackiej 3.
Uzasadnienie wyboru: Oferta zgodnie z zapisem siwz otrzymała 100 pkt. Najtańsza oferta w tym postępowaniu.

II lokata – CONtext Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 155.
Oferta otrzymała 99.85 pkt. zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.

III lokata – GSK S.Grykałowski & S.Koszewski z siedzibą w Wąbrzeźnie przy ul. Kościuszki 7.
Oferta otrzymała 99.44 pkt. zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.


Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2009-02-17 13:14
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2009-02-17 13:14
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2009-03-03 10:17
Ilość odsłon: 965
Repozytorium zmian
drukuj