od: 2006-10-10
suma odsłon: 1996044
ostatnia edycja treści:
2020-07-06 09:15:10

Zamówienie publiczne

data:2009-04-22
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:JRP-4/IF/1-2008
rodzaj:robota budowlana
tryb:zamówienie z wolnej ręki
przedmiot: Informacja o zawarciu umowy
Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl


Dnia 23.03.2009 roku udzielił zamówienia z wolnej ręki na:

Zaprojektowanie i wykonanie Robót polegających na dobudowie kabiny na trybunie sortowniczej sortowania wstępnego w obiekcie sortowni Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych,

projektowanego i wykonywanego w ramach kontraktu podstawowego:

Kontrakt nr 4/IF z dnia 24 lipca 2007 roku pn. Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w ramach realizacji projektu „Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu 2004/PL/16/C/PE/023” Zadanie nr 1 „Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych”


Umowa została zawarta z firmą Budimex Dromex S.A. z siedzibą przy ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2009-04-22 11:32
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2009-04-22 11:32
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2009-05-12 06:33
Ilość odsłon: 606
Repozytorium zmian
drukuj