Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643287
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2009-05-05
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:WO/ZP-09/09
rodzaj:dostawa
tryb:zapytanie o cenę
przedmiot: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa worków z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl


Dnia 21.04.2009 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę:
Worków z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów.
Zaproszenie do składania ofert zostało skierowane do 5 wykonawców.
Liczba złożonych ofert - 5
Wykonawcy wykluczeni – brak
Oferty odrzucone - brak
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę ZPUH PRO-HURT Stella Blacharska
z siedzibą w Chełmży przy ul. Dworcowej 32.
Uzasadnienie wyboru: Oferta zgodnie z zapisem siwz otrzymała 100 pkt. Najtańsza oferta w tym postępowaniu.

II lokata – Przedsiębiorstwo PHU Piotr Moczulski z siedzibą w Ostrówiecu 23
Oferta otrzymała 95.51 pkt. zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.

III lokata – Z.U.P.H. Pro-Lech z siedzibą w Chełmży przy ul. Kopernika 1
Oferta otrzymała 94.19 pkt. zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.

IV lokata – PHP Cedrus Sp. z o.o. zsiedzibą w Tczewie przy ul. Gdańskiej 32
Oferta otrzymała 92.14 pkt. zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.

V lokata – „TAS” Sp. z o.o. z siedzibą w Kokoszkowy przy ul. Lipowej 10A.
Oferta otrzymała 91.89 pkt. zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2009-05-05 08:32
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2009-05-05 08:32
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2009-05-21 11:10
Ilość odsłon: 963
Repozytorium zmian
drukuj