Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643342
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2009-06-16
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:RSN/ZP-13/09
rodzaj:Robota budowlana
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie okrywy rekultywacyjnej na kwaterze odpadów niebezpiecznych.


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl


Dnia 20.05.2009 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Robota budowlana – wykonanie okrywy rekultywacyjnej na kwaterze odpadów niebezpiecznych.

Liczba złożonych ofert - 3
Liczba ofert ważnych - 3
Wykonawcy wykluczeni - brak
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: Poszukiwania Naftowe „Diament” Sp. z o.o.; ul. Naftowa 3; 65-705 Zielona Góra.
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
II lokata: SEGI-AT Sp. z o.o.; ul. Baletowa 30; 02-867 Warszawa.
Oferta otrzymała 52.67 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
III lokata: Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „BUDOMELIOR”; ul. Bogusławskiego 77;
62-002 Suchy Las.
Oferta otrzymała 46.09 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2009-06-16 14:43
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2009-06-16 14:43
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2009-07-21 09:52
Ilość odsłon: 987
Repozytorium zmian
drukuj