Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645463
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2009-06-30
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:MD/ZP-14/09
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę drogowych materiałów konstrukcyjnych

 

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl


Dnia 19.06.2009 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawę drogowych materiałów konstrukcyjnych.

Część I – Dostawa drogowych materiałów konstrukcyjnych – płyty i korytka

Liczba złożonych ofert - brak
Liczba ofert ważnych - brak
Wykonawcy wykluczeni - brak
Zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – u.P.z.p. (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.). Uzasadnienie: na część I postępowania nie wpłynęła żadna oferta..

Część II – Dostawa drogowych materiałów konstrukcyjnych – gruz budowlany
Liczba złożonych ofert - 1
Liczba ofert ważnych - 1
Wykonawcy wykluczeni - brak
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez: Firmę „Ren-Trans” Renata Jóźwicka z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Budowlanej 2.

Część III – Dostawa drogowych materiałów konstrukcyjnych – tłuczeń wapienny
Liczba złożonych ofert - 1
Liczba ofert ważnych - 1
Wykonawcy wykluczeni - brak
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez: Firmę „Ren-Trans” Renata Jóźwicka z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Budowlanej 2.


Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2009-06-30 11:38
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2009-06-30 11:38
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2009-07-21 09:55
Ilość odsłon: 906
Repozytorium zmian
drukuj