Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643371
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2009-07-16
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:MD/ZP-14-1/09
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa drogowych materiałów konstrukcyjnych

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl


Dnia 02.07.2009 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawę drogowych materiałów konstrukcyjnych.

Liczba złożonych ofert - 1
Liczba ofert ważnych - 1
Wykonawcy wykluczeni - brak
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: PEPEBE WŁOCŁAWEK Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą we Włocławku przy Al. Jana Pawła II nr 15.
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2009-07-16 11:50
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2009-07-16 11:50
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2009-08-05 09:18
Ilość odsłon: 893
Repozytorium zmian
drukuj