Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645500
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2009-07-27
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PP/ZP-16/09
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - pojemniki z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl

Dnia 09.07.2009 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę pojemników z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów..

Liczba złożonych ofert - 3
Liczba ofert ważnych - 3
Wykonawcy wykluczeni - brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: 4M s.c. Marzanna Zięciak, Piotr Gałęski, Sławomir Kobiela, Robert Rabęda; Marcinowice 41A; 66-600 Krosno Odrzańskie
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
II lokata: OTTO (POLAND) Sp. z o.o.; ul. Konduktorska 4; 00-775 Warszawa
Oferta otrzymała 86.37 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
III lokata: „SULO” Sp. z o.o.; ul. Łowicka 50; 02-531 Warszawa
Oferta otrzymała 84.48 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2009-07-27 13:32
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2009-07-27 13:32
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2009-08-05 09:18
Ilość odsłon: 866
Repozytorium zmian
drukuj