Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643470
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2009-07-27
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:RK/ZP-15/09
rodzaj:usługa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont kompaktora.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl

Dnia 29.06.2009 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę:

Remont kompaktora.

Liczba złożonych ofert - 4
Liczba ofert ważnych - 4
Wykonawcy wykluczeni - brak
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: Zakład Remontowo-Produkcyjny
„HYDROSPRZĘT” s.c. Zb. Marszałek & J. Harmider z siedzibą w Dębnie przy ul. Chojeńskiej 20.
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
II lokata: WIGROPOL Sp. z o.o.; 59-100 Polkowice; ul. Krzywa 3.
Oferta otrzymała 94.78 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
III lokata: ASmarko-SERWIS Maszyny Budowlane Marek Draczyński; ul. J. Grussa 18; 85-796 Bydgoszcz
Oferta otrzymała 72.16 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.

IV lokata: „HYDROSPRZĘT” Wiesław Kukla; Łąkta Dolna 142; 32-733 Trzciana
Oferta otrzymała 48.85 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.


Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2009-07-27 13:37
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2009-07-27 13:37
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2009-08-05 09:18
Ilość odsłon: 1057
Repozytorium zmian
drukuj