od: 2006-10-10
suma odsłon: 1771339
ostatnia edycja treści:
2019-09-20 14:26:38

Zamówienie publiczne

data:2009-08-21
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:LO/ZP-10-1/09
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - samochody ciężarowe śmieciarki w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl


Dnia 08.07.2009 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę samochodów ciężarowych śmieciarek w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu.

Liczba złożonych ofert - 1
Liczba ofert ważnych - 1
Wykonawcy wykluczeni - brak
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: VB Leasing Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 42B.
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2009-08-21 09:58
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2009-08-21 09:58
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2009-09-01 12:16
Ilość odsłon: 597
Repozytorium zmian
drukuj