Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4637139
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2009-09-07
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:SD/ZP-17/09
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa soli drogowej.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl

Dnia 16.07.2009 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawę soli drogowej i soli do sporządzania solanki wraz z usługą transportu soli do magazynu zamawiającego.

Liczba złożonych ofert - 1
Liczba ofert ważnych - 1
Wykonawcy wykluczeni - brak
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: Kopalnia Soli KŁODAWA z siedzibą w Kłodawie przy Al. 1000-lecia 2.
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2009-09-07 12:23
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2009-09-07 12:23
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2009-09-15 06:41
Ilość odsłon: 1029
Repozytorium zmian
drukuj