Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4399988
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2009-09-21
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:KI/ZP-18/09
rodzaj:usługa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - kredyt inwestycyjny.


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl


Dnia 20.08.2009 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę:

Kredyt inwestycyjny na zapewnienie ciągłości finansowej realizacji projektu „Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu” pod hipotekę nieruchomości zabudowanej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159.


Liczba złożonych ofert - 1
Liczba ofert ważnych - 1
Wykonawcy wykluczeni - brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Toruniu przy ul. Dominikańskiej 9.
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2009-09-21 12:23
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2009-09-21 12:23
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2009-10-16 11:07
Ilość odsłon: 1207
Repozytorium zmian
drukuj