Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643282
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2009-10-16
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:BB/P-01/09
rodzaj:usługi
tryb:nabór ofert
przedmiot: Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009

RADA NADZORCZA
Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o.
ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń
ogłasza nabór ofert na:


„Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.”

Termin wykonania zamówienia: 28.02.2010 r.

W postępowaniu mogą brać udział podmioty posiadające stosowne do obowiązujących przepisów, uprawnienia do badań sprawozdań finansowych.
Informacji o Spółce udziela:
Honorata Ikiert – Kierownik Działu Finansowo-Księgowego; tel. 056 63 98 152
Oferty powinny zawierać:
- aktualny wypis z rejestru handlowego
- dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia
- proponowana cenę za badanie sprawozdania finansowego
- referencje.

Oferty należy dostarczyć do sekretariatu Spółki osobiście lub pocztą w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia - 23/10/2009 r. 

W postępowaniu nie znajdują zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.


Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2009-10-16 11:06
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2009-10-16 11:06
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2009-10-28 06:39
Ilość odsłon: 970
Repozytorium zmian
drukuj