Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645512
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2009-11-13
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:AZ/ZP-20/09
rodzaj:usługa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Unieważnienie - odśnieżanie i usuwanie oblodzeń.


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl


Dnia 26.10.2009 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę:

Odśnieżania i usuwania oblodzeń. Zimowe utrzymanie ulic, placów i chodników mechaniczne i ręczne.

Część I: Zimowe utrzymanie chodników – usługi świadczone ręcznie.

Liczba złożonych ofert - brak
Liczba ofert ważnych - brak
Wykonawcy wykluczeni - brak


Część II: Świadczenie usług za pomocą sprzętu mechanicznego.

Liczba złożonych ofert - brak
Liczba ofert ważnych - brak
Wykonawcy wykluczeni - brak


W związku z brakiem ofert na część I i II - postępowanie zostaje unieważniona.

Uzasadnienie faktyczne:
Na część I i II zamówienia publicznego nie wpłynęła żadna oferta.

Podstawa prawna:
Ustawa P.z.p. art. 93 pkt. 1 ust. 1: „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”.


Toruń, dnia 13.11.2009 r.
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2009-11-13 13:55
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2009-11-13 13:55
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2009-11-23 07:52
Ilość odsłon: 916
Repozytorium zmian
drukuj