Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645490
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2009-12-01
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:OR/ZP-22/09
rodzaj:dostawa
tryb:zapytanie o cenę
przedmiot: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- obuwie robocze


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl

Dnia 09.11.2009 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę
Obuwia: ochronnego, gumowego i roboczego damskiego.
Zaproszenie do składania ofert zostało skierowane do 6 wykonawców.
Liczba złożonych ofert - 3
Liczba ofert ważnych - 3
Wykonawcy wykluczeni – brak
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „MARGO” Zakład Pracy Chronionej Małgorzata Lewandowska-Szpak z siedzibą w Toruniu przy ul. Krasińskiego 97.
Uzasadnienie wyboru: Oferta zgodnie z zapisem siwz otrzymała 100 pkt.

II lokata – P.W. „VIKOM” z siedziba w Ostrzeszowie przy ul. Kolejowej 50D.
Oferta zgodnie z zapisem siwz otrzymała 96.45 pkt.
III lokata – P.H.U. „ANDA” Andrzej Łuczak z siedzibą w Toruniu przy ul. Radosnej 14.
Oferta zgodnie z zapisem siwz otrzymała 95.98 pkt.
Toruń, dnia 01.12.2009 r.
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2009-12-01 13:35
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2009-12-01 13:35
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2009-12-10 14:56
Ilość odsłon: 913
Repozytorium zmian
drukuj