Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643409
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2009-12-01
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:ŚCz/ZP-25/09
rodzaj:dostawa
tryb:zapytanie o cenę
przedmiot: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - środki czystości i higieny osobistej


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl

Dnia 10.11.2009 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę:
Środków czystości i higieny osobistej.
Zaproszenie do składania ofert zostało skierowane do 6 wykonawców.
Liczba złożonych ofert - 3
Liczba ofert ważnych - 3
Wykonawcy wykluczeni – brak
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „MARGO” Zakład Pracy Chronionej Małgorzata Lewandowska-Szpak z siedzibą w Toruniu przy ul. Krasińskiego 97.
Uzasadnienie wyboru: Oferta zgodnie z zapisem siwz otrzymała 100 pkt.

II lokata – AUTO-TURBO s.c. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Straconki 15a.
Oferta zgodnie z zapisem siwz otrzymała 96.29 pkt.
III lokata – PHU „ANDA” Andrzej Łuczak z siedzibą w Toruniu przy ul. Radosnej 14.
Oferta zgodnie z zapisem siwz otrzymała 93.14 pkt.Toruń, dnia 01.12.2009 r.
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2009-12-01 13:41
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2009-12-01 13:41
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2009-12-10 14:56
Ilość odsłon: 870
Repozytorium zmian
drukuj