Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643332
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2009-12-02
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PP/ZP-27/09
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - pojemniki z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl

Dnia 19.11.2009 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę pojemników z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów.

Liczba złożonych ofert - 2
Liczba ofert ważnych - 2
Wykonawcy wykluczeni - brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: 4M s.c. Marzanna Zięciak, Piotr Gałęski, Sławomir Kobiela, Robert Rabęda; Marcinowice 41A; 66-600 Krosno Odrzańskie .
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
II lokata: „SULO” Sp. z o.o.; ul. Łowicka 50; 02-531 Warszawa
Oferta otrzymała 88.19 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
Toruń, dnia 02.12.2009 r.
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2009-12-02 09:12
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2009-12-02 09:12
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2009-12-10 14:57
Ilość odsłon: 816
Repozytorium zmian
drukuj