Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645578
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2009-12-09
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PS/ZP-26/09
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - oleje smarne


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl

Dnia 17.11.2009 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę:

Olejów smarnych.

Liczba złożonych ofert - 5
Liczba ofert ważnych - 5
Wykonawcy wykluczeni - brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: Platinum Oil Wielkopolskie Centrum Dystrybucji Sp. z o.o. - 62-081 Przeźmierowo Baranowo; ul. Budowlanych 3-5.
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
II lokata: OIL CENTER Jacek Wruszak - 50-513 Wrocław; ul. Gazowa 3.
Oferta otrzymała 95.70 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
III lokata: UPROMEX Sp. z o.o.; Łochowo - 85-619 Bydgoszcz; ul. Pułaskiego 27.
Oferta otrzymała 93.14 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
IV lokata: ALCOR Aleksandr Ładosz - 02-762 Warszawa; ul. Capri 4/93.
Oferta otrzymała 86.30 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
V lokata: ACHTEL Sp. z o.o. - 06-400 Ciechanów; ul. Tysiąclecia 1.
Oferta otrzymała 83.10 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
Toruń, dnia 08.12.2009 r.
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2009-12-09 07:44
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2009-12-09 07:44
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2009-12-17 08:05
Ilość odsłon: 1004
Repozytorium zmian
drukuj