Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645620
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2009-12-09
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PM/ZP-28/09
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl

Dnia 24.11.2009 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę pojemników metalowych do zbierania odpadów.

Liczba złożonych ofert - 1
Liczba ofert ważnych - 1
Wykonawcy wykluczeni - brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Janusz Kiedrowski z siedzibą w Bysławiu przy ul. Przemysłowej 8.
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.Toruń, dnia 04.12.2009 r.
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2009-12-09 07:54
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2009-12-09 07:54
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2009-12-10 15:00
Ilość odsłon: 873
Repozytorium zmian
drukuj