Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643482
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2009-12-09
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:AZ/ZP-20/1/09
rodzaj:usługa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - odśnieżanie i usuwanie oblodzeń

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl

Dnia 20.11.2009 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę:

Odśnieżania i usuwania oblodzeń. Zimowe utrzymanie ulic, placów i chodników mechaniczne i ręczne.

Zadanie I: Zimowe utrzymanie chodników – usługi świadczone ręcznie - Rejon I i Rejon II
Liczba złożonych ofert - 1
Liczba ofert ważnych - 1
Wykonawcy wykluczeni - brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę „Vanner” s.c. Profesjonalne Sprzątanie Ciak Magdalena, Sabatowski Jakub z siedzibą w Toruniu przy ul. Świerkowej 22.
Uzasadnienie wyboru: Oferta zgodnie z zapisem siwz otrzymała 100 pkt.

Zadanie II: Świadczenie usług za pomocą sprzętu mechanicznego.

Część 1
Liczba złożonych ofert - 1
Liczba ofert ważnych - 1
Wykonawcy wykluczeni - brak
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TAXLAS” s.j. z siedzibą w Toruniu przy ul. Grunwaldzkiej 66.
Uzasadnienie wyboru: Oferta zgodnie z zapisem siwz otrzymała 100 pkt.

Część 2
Liczba złożonych ofert - 1
Liczba ofert ważnych - 1
Wykonawcy wykluczeni - brak
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TAXLAS” s.j. z siedzibą w Toruniu przy ul. Grunwaldzkiej 66.
Uzasadnienie wyboru: Oferta zgodnie z zapisem siwz otrzymała 100 pkt.

Część 3
Liczba złożonych ofert - 2
Liczba ofert ważnych - 2
Wykonawcy wykluczeni - brak
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę TOK-NUM s.c. J. Łukiewski, K.Rataj-Łukiewska z siedzibą w Toruniu przy ul. Stara droga 37.
Uzasadnienie wyboru: Oferta zgodnie z zapisem siwz otrzymała 100 pkt.
II lokata -Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TAXLAS” s.j. z siedzibą w Toruniu przy ul. Grunwaldzkiej 66. Oferta zgodnie z zapisem siwz otrzymała 99.78 pkt.


Toruń, dnia 09.12.2009 r.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2009-12-09 08:37
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2009-12-09 08:37
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2009-12-18 13:38
Ilość odsłon: 964
Repozytorium zmian
drukuj