od: 2006-10-10
suma odsłon: 1972634
ostatnia edycja treści:
2020-05-26 07:56:52

Zamówienie publiczne

data:2009-12-21
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:KU/ZP-30/09
rodzaj:usługa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - kompleksowe ubezpieczenie majątku Spółki

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl


Dnia 07.12.2009 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Kompleksowe ubezpieczenie majątku Spółki.

Liczba złożonych ofert - 1
Liczba ofert ważnych - 1
Wykonawcy wykluczeni - brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: Konsorcjum UNIQA TU S.A. i STU ERGO HESTIA S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 110-114.
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2009-12-21 10:30
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2009-12-21 10:30
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2009-12-30 13:38
Ilość odsłon: 554
Repozytorium zmian
drukuj