Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645467
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2009-12-22
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PP/ZP-24/09
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - paliwa płynne
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl

Dnia 05.11.2009 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę paliw płynnych.

Liczba złożonych ofert - 1
Liczba ofert ważnych - 1
Wykonawcy wykluczeni - brak
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Awix-Oil Andrzej Kończalski z siedzibą w Toruniu przy ul. Na Zapleczu 20.
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.

Toruń, dnia 23.12.2009 r.
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2009-12-22 14:05
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2009-12-22 14:05
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2009-12-30 13:39
Ilość odsłon: 889
Repozytorium zmian
drukuj