Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643402
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2010-02-01
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:AB/ZP-21/09
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - zgniatarka

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl

Dnia 02.11.2009 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę zgniatarki – hydraulicznej automatycznej prasy belującej kanałowej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu.

Liczba złożonych ofert - 2
Liczba ofert ważnych - 2
Wykonawcy wykluczeni - brak
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez: Konsorcjum LUXOR Maszyny Do Odpadów mgr inż. Jerzy Panasiuk i Kredyt LEASE S.A. – Partner Wiodący Konsorcjum z siedzibą przy ul. Kasprzaka 2/8; 01-211 w Warszawie.
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
II lokata: VB LEASING Polska S.A., ul. Strzegomska 42B; 53-611 Wrocław.
Oferta otrzymała 65.48 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.


Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2010-02-01 09:56
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2010-02-01 09:56
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-03-25 12:59
Ilość odsłon: 1080
Repozytorium zmian
drukuj