Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643309
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2010-02-02
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:TT/ZP-01/2010
rodzaj:dostawa
tryb:zapytanie o cenę
przedmiot: Informacja o unieażnieniu postępowania - tusze i tonery

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl

Dnia 15.01.2010 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę:
Tuszy i tonerów do drukarek komputerowych.
Zaproszenie do składania ofert zostało skierowane do 7 wykonawców.
Liczba złożonych ofert - 3
Liczba ofert ważnych - 1
Wykonawcy wykluczeni – 2

Postępowanie o zamówienie publiczne zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – u.P.z.p. (tekst jednolity
z 2007 r. Dz. U. Nr 223,poz.1655 z późn. zm.). W postępowaniu zostały złożone 3 oferty,
w tym dwie nie spełniające wymagań. W postępowaniu prowadzonym w zapytaniu o cenę nie złożono co najmniej 2 ofert niepodlegających odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne:
Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego było wykazanie przez Wykonawcę, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania jakościowe stawiane przez zamawiającego. Zamawiający żądał, żeby Wykonawca przedstawił katalog zawierający fotografie oferowanego przedmiotu zamówienia.
Firma P.W. REDIS Janicka Kantorski sp. j. z siedziba w Toruniu przy ul. Polnej 124/126 nie przedstawiła żadnego dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań zamawiającego co do przedmiotu zamówienia.
Firma Partner XXI Kleks sp. j. M.Wójcik, W.Wójcik z siedzibą w Toruniu przy Szosie Lubickiej 22 załączyła katalog reklamowy zawierający cały oferowany przez Wykonawcę asortyment zamiast dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań Zamawiającego.

Uzasadnienie prawne:
Art. 89 ust. 1 pkt. 2) uPzp.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2010-02-02 10:41
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2010-02-02 10:41
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-02-15 09:52
Ilość odsłon: 995
Repozytorium zmian
drukuj