Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4636959
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2010-02-08
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:UP/ZP-03/2010
rodzaj:usługa
tryb:zapytanie o cenę
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - poligrafia - druk formularzy.

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl


Dnia 26.01.2010 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na:
Usługę poligraficzną – druk formularzy.
Zaproszenie do składania ofert zostało skierowane do 7 wykonawców.
Liczba złożonych ofert - 2
Liczba ofert ważnych - 2
Wykonawcy wykluczeni – brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Zakład Usług Poligraficznych s.c. Malchrowicz i Skwarczyńska z siedzibą w Toruniu przy ul. Skłodowskiej-Curie 73.
Uzasadnienie wyboru: Oferta zgodnie z zapisem siwz otrzymała 100 pkt.

II lokata – Drukarnia „OPTIMA” Balicki Wojciech; 87-100 Toruń, ul. Urodzajna 4.
Oferta zgodnie z zapisem siwz otrzymała 93.53 pkt.
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2010-02-08 11:31
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2010-02-08 11:31
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-02-23 08:55
Ilość odsłon: 975
Repozytorium zmian
drukuj