od: 2006-10-10
suma odsłon: 1972542
ostatnia edycja treści:
2020-05-26 07:56:52

Zamówienie publiczne

data:2010-03-31
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:OS/ZP-05/2010
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - ogumienie samochodowe

 

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl

Dnia 08.03.2010 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę ogumienia samochodowego.

Liczba złożonych ofert - 2
Liczba ofert ważnych - 2
Wykonawcy wykluczeni - brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: HANDLOPEX S.A. z siedzibą
w Rzeszowie przy ul. Połonińskiej 29.
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
II lokata: Centralna Składnica Zaopatrzenia S.A.; ul. Rolna 8; 25-419 Kielce
Oferta otrzymała 98.08 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie niniejszego zamówienia w dniu 06/04/2010 r.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2010-03-31 07:09
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2010-03-31 07:09
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-04-09 10:11
Ilość odsłon: 641
Repozytorium zmian
drukuj