Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645612
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2010-06-15
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PM/ZP-08/2010
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę nowych pojemników i konteneró do zbierania odpadów oraz naprawę pojemników i kontenerów będących w eksploatacji

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl


Dnia 31.05.2010 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę nowych pojemników i kontenerów do zbierania odpadów oraz naprawę pojemników i kontenerów będących w eksploatacji.

Pakiet I – pojemniki i kontenery nowe
Liczba złożonych ofert - 2
Liczba ofert ważnych - 2
Wykonawcy wykluczeni - brak
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Janusz Kiedrowski z siedzibą w Bysławiu przy ul. Przemysłowej 8.
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
II lokata: STALBYT-BIS Marta Czubkowska; Bytonia, ul. Główna 8; 83-210 Zblewo.
Oferta otrzymała 78.13 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.

Pakiet II– pojemniki i kontenery - naprawa
Liczba złożonych ofert - 2
Liczba ofert ważnych - 2
Wykonawcy wykluczeni - brak
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Janusz Kiedrowski z siedzią w Bysławiu przy ul. Przemysłowej 8.
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
II lokata: STALBYT-BIS Marta Czubkowska; Bytonia, ul. Główna 8; 83-210 Zblewo.
Oferta otrzymała 50.68 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2010-06-15 11:53
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2010-06-15 11:53
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-06-21 12:55
Ilość odsłon: 1116
Repozytorium zmian
drukuj