Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4638626
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2010-07-21
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:NP/ZP-10/2010
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - automatyczna posypywarka samochodowa z układem zraszania środka uszarstniającego solanką

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl

Dnia 06.07.2010 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę automatycznej posypywarki samochodowej z układem zraszania środka uszarstniającego solanką

Liczba złożonych ofert - 2
Liczba ofert ważnych - 2
Wykonawcy wykluczeni - brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: DOBROWOLSKI Sp. z o.o.;
67-400 Wschowa, ul. Obrońców Warszawy 26A.
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
II lokata: SCHMIDT POLSKA Sp. z o.o.; 25-650 Kielce, ul. Skrajna 80A.
Oferta otrzymała 92.63 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.

Umowa zostanie zawarta w dniu 27 lipca 2010 r.
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2010-07-21 11:21
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2010-07-21 11:21
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-08-06 11:12
Ilość odsłon: 798
Repozytorium zmian
drukuj