Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645501
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2010-07-21
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PP/ZP-11/2010
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - nowe pojemniki z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów
Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl

Dnia 08.07.2010 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę nowych pojemników z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów.

Liczba złożonych ofert - 2
Liczba ofert ważnych - 2
Wykonawcy wykluczeni - brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: „4M” M.Zięciak, P.Gałęski, S.Kobiela, R.Rabęda Spółka Jawna; ul. Gubińska 16; 66-600 Krosno Odrzańskie.
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
II lokata: RHEINWERK Sp. z o.o.; ul. Ludwika Narbutta 77; 02-524 Warszawa
Oferta otrzymała 93.05 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.

Umowa zostanie zawarta w dniu 28.07.2010 r.
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2010-07-21 11:27
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2010-07-21 11:27
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-08-05 11:11
Ilość odsłon: 814
Repozytorium zmian
drukuj