Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643324
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2010-07-22
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PG/ZP-12/2010
rodzaj:dostawa
tryb:zapytanie o cenę
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę wodnego roztworu fluoropolimerów

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl

Dnia 13.07.2010 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na:

Dostawę wodnego roztworu fluoropolimerów.

Liczba złożonych ofert - 3
Liczba ofert ważnych - 3
Wykonawcy wykluczeni - brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: Kmt Katarzyna Ciarkowska;
ul. Moniuszki 115; 41-807 Zabrze.
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym
w siwz.

II lokata: INTER PROJECT; Andrzej Michalski; ul. Willowa 24; 43-460 Wisła.
Oferta otrzymała 93.10 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.

III lokata: Zielona Architektura Anna i Marek Wypychowscy Spółka Jawna; ul. Szymczaka 1/29;
01-227 Warszawa.
Oferta otrzymała 91.01 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.


Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w dniu 29.07.2010 r.


Toruń, dnia 22.07.2010 r.
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2010-07-22 08:34
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2010-07-22 08:34
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-07-29 09:29
Ilość odsłon: 1112
Repozytorium zmian
drukuj