od: 2006-10-10
suma odsłon: 1972551
ostatnia edycja treści:
2020-05-26 07:56:52

Zamówienie publiczne

data:2010-07-30
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:UT/ZP-13/2010
rodzaj:usługa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - usługa transportu odpadów komunalnych

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl


Dnia 20.07.2010 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Usługę transportu odpadów komunalnych.

Liczba złożonych ofert - 1
Liczba ofert ważnych - 1
Wykonawcy wykluczeni - brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: IGORTRANS Krzysztof Finc – Wymysłowo; ul. 11 Listopada 5; 87-152 Łubianka.
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2010-07-30 13:38
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2010-07-30 13:38
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-08-03 10:15
Ilość odsłon: 698
Repozytorium zmian
drukuj