Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643346
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2010-08-18
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:CzZ/ZP-09-1/2010
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa części zamiennych do JELCZA i VOLVO

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl

Dnia 27.07.2010 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę części zamiennych do samochodów marki: JELCZ, VOLVO.

Pakiet 1 – części do pojazdów JELCZ typ 315/325
Liczba złożonych ofert - 1
Liczba ofert ważnych - 1
Wykonawcy wykluczeni - brak
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: „TRANSTECH” Maria Helm, Michał Helm Spółka Jawna; 85-451 Bydgoszcz; ul. Grunwaldzka 207-209.
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.

Pakiet 2 – części do pojazdów VOLVO typ FM9
Liczba złożonych ofert - 2
Liczba ofert ważnych - 2
Wykonawcy wykluczeni - brak
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: NIJHOF-WASSINK Sp. z o.o. O/Nowa Wieś Wielka; ul. Zakładowa 1.
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
II lokata: VOLVO POLSKA Sp. z o.o.; 51-502 Wrocław; ul. Mydlana 2
Oferta otrzymała 96.52 pkt. zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.

Umowy na poszczególne pakiety zostaną zawarte w dniu 24 sierpnia 2010 r.
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2010-08-18 08:35
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2010-08-18 08:35
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-08-24 12:36
Ilość odsłon: 872
Repozytorium zmian
drukuj