Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645533
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2010-09-21
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:UO/ZP-14/2010
rodzaj:usługa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty na usługe unieszkodliwiania odpadów.

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl


Dnia 09.09.2010 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Usługę unieszkodliwiania odpadów.

Liczba złożonych ofert - 1
Liczba ofert ważnych - 1
Wykonawcy wykluczeni - brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. w Grudziądzu; ul. Mickiewicza 28/30.
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2010-09-21 07:26
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2010-09-21 07:26
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-10-04 12:42
Ilość odsłon: 894
Repozytorium zmian
drukuj