Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643415
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2010-09-24
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:RB/P-35/2010
rodzaj:usługa
tryb:Zapytanie ofertowe - zamówienie niepubliczne poniżej 14 tys. euro
przedmiot: Roboty blacharskie - samochód m. STAR 1142

Nabór ofert na wykonanie remontu kabiny kierowcy samochodu m. Star 1142 ; remontu nadwozia typu SMW 1142 ; przedniej osi typu Star 1142

I. Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159 NIP: 879-016-92-80: REGON: 870525973; KRS : 0000151221;Kapitał zakładowy: 8.469 500PLN

II. Przedmiot usługi:
1. remont kabiny kierowcy samochodu m. Star 1142 nr rej. CT 1983E nr ew. 723 rok produkcji 1996
Zakres remontu :
Prace blacharsko-lakiernicze – wymiana obrzeży kabiny (prawa i lewa strona)
- wymiana błotników kabiny (prawa i lewa strona)
- wymiana boków kabiny (prawa i lewa strona)
- naprawa maski przedniej
- naprawa drzwi prawe i lewe
- naprawa podszybia
- naprawa tapicerki kabiny
- naprawa zderzaka
- malowanie kabiny lakierem akrylowym w kolorze
RAL 2003 (pomarańczowy)
- zabezpieczenie antykorozyjne kabiny (profile zamknięte)
2.remont nadwozia Star SMW 1142 nr rej CT 395 64 nr ew. 757 rok produkcji 1997
nr rej CT 36143 nr ew 933 rok produkcji 1998
Zakres remontu:
- prostowanie ramy pomocniczej
- wymiana łożysk cylindrów hydraulicznych
- wymiana przewodów hydraulicznych
- regeneracja sworzni haka i cylindrów hydraulicznych
- wymiana tulei sworzni haka i cylindrów hydraulicznych
- wymiana klocków w prowadnicy haka
- naprawa zbiornika oleju hydraulicznego
- malowanie nadwozia lakierem akrylowym RAL 2003
(pomarańczowy)
3. remont przedniej osi typu Star 1142 w ilości 1 sztuka
Zakres remontu:
- wymiana sworzni zwrotnic
- regeneracja zwrotnic
- wymiana łożysk w zwrotnicach i piastach kół
- regeneracja szczęk i bębnów hamulcowych
Pojazdy można oglądać w dni robocze w godz. 700- 1400 MPO Sp. z o.o. w Toruniu przy ul. Grudziądzka 159 ( Dział Techniczny)
Termin realizacji naprawy 14 dni od daty otrzymania zlecenia naprawy.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków na świadczenie w/wym. usług.

1. Aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej . Zamawiający przyjmuje jako aktualne wypisy , jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia oferty.
2. Osoba odpowiedzialna do kontaktów z wykonawcami Kierownik Działu Technicznego Kazimierz Witt
3. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do dnia 01.10 2010 roku godz. 1000
4. Termin otwarcia ofert 01.10.2010 roku godz. 1015
5. Okres związania z ofertą 10 dni.
6. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie :
Cena – 100%

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2010-09-24 09:40
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2010-09-24 09:40
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-10-04 12:44
Ilość odsłon: 1777
Repozytorium zmian
drukuj