Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4638830
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2010-09-24
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:RS/P-34/2010
rodzaj:usługa
tryb:Zapytanie ofertowe - zamówienie niepubliczne poniżej 14 tys. euro
przedmiot: Remont odwłoku w smieciarce typu: SM 200 i NORBA RL 300
Nabór ofert na wykonanie remontu odwłoku w śmieciarce typu SM 200 sztuk 3 i typ NORBA RL 300 sztuk 1

I.Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159 NIP: 879-016-92-80: REGON: 870525973; KRS : 0000151221;Kapitał zakładowy: 8.469 500PLN
II. Przedmiot usługi:
1.remont odwłoku w śmieciarce m. Jelcz typu SM 200 nr rej CT 22269 nr ew 670
nr rej CT 64898 nr ew 570
nr rej CT 87329 nr ew 860

Zakres remontu :
– wymiana poszycia odwłoku
- wymiana dna odwłoku (blacha trudnościeralna)
- wymiana czopów szuflady
- naprawa stopni
- naprawa cylindrów hydraulicznych
- regeneracja sworzni siłowników szuflady i łopaty
- naprawa szuflady i łopaty
- naprawa wsypu uniwersalnego
- malowanie odwłoku lakierem akrylowym w kolorze
RAL 2003 (pomarańczowy)

2.remont odwłoku w śmieciarce m. Volvo typu NORBA RL 300 nr rej GA 0613E

Zakres remontu:
- wymiana dna odwłoku (blacha trudnościeralna)
- wymiana czopów szuflady
- regeneracja sworzni cylindrów hydraulicznych
- wymiana tulei sworzni i łożysk cylindrów hydraulicznych
- malowanie nadwozia lakierem akrylowym kolor niebieski
- naprawa stopni
Pojazdy można oglądać w dni robocze w godz. 700- 1400 MPO Sp. z o.o. w Toruniu przy ul. Grudziądzka 159 ( Dział Techniczny)
Termin realizacji naprawy 14 dni od daty otrzymania zlecenia naprawy.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków na świadczenie w/wym. usług.

1. Aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej . Zamawiający przyjmuje jako aktualne wypisy , jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia oferty.
2. Osoba odpowiedzialna do kontaktów z wykonawcami Kierownik Działu Technicznego Kazimierz Witt
3. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do dnia 01.10 2010 roku godz. 1000
4. Termin otwarcia ofert 01.10.2010 roku godz. 1015
5. Okres związania z ofertą 10 dni.
6. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie :
Cena – 100%

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2010-09-24 09:44
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2010-09-24 09:44
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-10-04 12:43
Ilość odsłon: 1474
Repozytorium zmian
drukuj