Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645626
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2010-09-24
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:RB/P-36/2010
rodzaj:usługa
tryb:Zapytanie ofertowe - zamówienie niepubliczne ponizej 14 tys. euro
przedmiot: Roboty blacharskie - kabina kierowcy samochodu m. LIAZ

Nabór ofert na wykonanie remontu kabiny kierowcy samochodu m. Liaz

I.Zamawiający
:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159 NIP: 879-016-92-80: REGON: 870525973; KRS : 0000151221;Kapitał zakładowy: 8.469 500PLN
II. Przedmiot usługi:
- remont kabiny kierowcy samochodu m. Liaz nr rej. CT 43032 nr ew. 508 rok produkcji 1986
Zakres remontu :
Prace blacharsko-lakiernicze – wymiana obrzeży kabiny (prawa i lewa strona)
- wymiana błotników kabiny (prawa i lewa strona)
- wymiana boków kabiny (prawa i lewa strona)
- naprawa maski przedniej
- naprawa drzwi prawe i lewe
- naprawa podszybia
- naprawa tapicerki kabiny
- naprawa zderzaka
- malowanie kabiny lakierem akrylowym w kolorze
czerwonym
- zabezpieczenie antykorozyjne kabiny (profile zamknięte)
Pojazd można oglądać w dni robocze w godz. 700- 1400 MPO Sp. z o.o. w Toruniu przy ul. Grudziądzka 159
Termin realizacji naprawy 14 dni od daty otrzymania zlecenia naprawy.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków na świadczenie w/wym. usług.

1. Aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej . Zamawiający przyjmuje jako aktualne wypisy , jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia oferty.
2. Osoba odpowiedzialna do kontaktów z wykonawcami Kierownik Działu Technicznego Kazimierz Witt
3. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do dnia 01.10 2010 roku godz. 1000
4. Termin otwarcia ofert 01.10.2010 roku godz. 1015
5. Okres związania z ofertą 10 dni.
6. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie :
Cena – 100%

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2010-09-24 09:47
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2010-09-24 09:47
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-10-04 12:45
Ilość odsłon: 1553
Repozytorium zmian
drukuj