Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645619
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2010-09-24
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:RS/P-37/2010
rodzaj:usługa
tryb:Zapytanie ofertowe - zamówienie niepubliczne poniżej 14 tys. euro
przedmiot: Remont skrzyni biegów - samochód typu Jelcz 325 i przedniej osi - samochód typu Jelcz 422
Nabór ofert na wykonanie remontu skrzyni biegów typu Jelcz 325 i przedniej osi typu Jelcz 422

I. Zamawiający:

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159 NIP: 879-016-92-80: REGON: 870525973; KRS : 0000151221;Kapitał zakładowy: 8.469 500PLN
II. Przedmiot usługi:
- skrzynia biegów pięciobiegowa typu Jelcz 325 z wyjściem odbioru mocy na przystawkę w ilości 1 sztuka . Zakres naprawy : wymiana łożysk , wodzików ,przesuwek i zatrzasków oraz kół zębatych i wałków według stopnia zużycia.
- przednia oś typu Jelcz 422 w ilości 1 sztuka
Zakres naprawy : wymiana sworzni zwrotnic , regeneracja zwrotnic , wymiana łożysk zwrotnic uzupełnienie piast kół, szczęk hamulcowych i bębnów hamulcowych.
Termin realizacji naprawy 7 dni od daty otrzymania zlecenia naprawy.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków na świadczenie w/wym. usług.

1. Aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej . Zamawiający przyjmuje jako aktualne wypisy , jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia oferty.
2. Osoba odpowiedzialna do kontaktów z wykonawcami Kierownik Działu Technicznego Kazimierz Witt
3. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do dnia 01.10 2010 roku godz. 1000
4. Termin otwarcia ofert 01.10.2010 roku godz. 1015
5. Okres związania z ofertą 10 dni.
6. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie :
Cena – 100%


Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2010-09-24 09:51
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2010-09-24 09:51
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-10-04 12:43
Ilość odsłon: 1435
Repozytorium zmian
drukuj